За нас

МЕДРЕЙ ООД е създадена през юни 2015 г. от екип специалисти с дългогодишен опит в областта на медицинските изделия за образна диагностика.

Този опит е натрупан във водещи италиански компании за производство, доставка, монтаж и сервиз на рентгеново цифрово медицинско оборудване. Въз основа на това основателите на компанията насочват усилията си към разширяване на пазарите, като стриктно спазват установените изисквания за безопасност и качество.